Puude langetamine, haljastusplaani koostamine, muru rajamine, mulla-, killustiku- ja muude materjalide hankimine, pinnase planeerimine, taimede hankimine ja istutamine ning paljud muud vajalikud teenused aia- või pargi hooldamiseks.